www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

Afrikaanse Protestantse Kerk

Oggenddiens: 10:00

013 665 5771
Crystal Waters Ministries

Ons bied persoonlike hulp aan vir persone in nood. (Huwelike / Verhoudings / Siektes / Omstandighede )

Ons dienste is gratis en beskikbaar enige tyd van die dag.

Skakel vir afspraak.

Hoewe 17, Modder Oos Boorde, Delmas, 2210
072 825 5227 / 072 825 5226 / 072 270 7649
Delmas Woordskool

Sien kalender vir 2013 datums

Plek: NG Delmas Wes

082 442 458

Dienste: Sondae 09:30 en 18:00

Bidure: Dinsdae om 19:00 / Woensdae om 09:30 / Vrydae om 05:30

H/V Sutter & Reidlaan
072 409 1885

Oggenddiens 09:00 / Sondagskool 09:00

Kugerstraat 23, Delmas, 2210
013 665 4655

Diens tyd: 09:30 met leerprediking direk na eerste diens.

Katkisasie direk na die diens.

082 510 8180
Lewende Woord Morester

Oggenddiens: 09:00

Kinderkerk: 09:00

013 665 5678
013 665 5858

Hoofleraar Pastoor Johnny van Vuuren / 076 2880 5619

Tesourier en Kantoor Joe van Breda / 078 252 9732

Jeug Johan Marais / 073 927 2881

Dorkas (Sustersdienste) Petru v Vuuren / 084 752 9511 Ans v Breda 073 172 5410

 

Sondae erediens 09:00

Sustersbid uur 10:00 (Woensdag)

Gemeente biduur 19:00 (Woensdag aande)

Jeug 19:00 (Vrydag aande)

Sondag skool 08:15 (Sondag oggende)

Nederduitsch Hervormde Kerk – Delmas
013 665 2439 / 013 665 2679
NG Kerk Delmas-Wes

Oggenddiens 09:00

Kleuterkerk – tydens diens. (4-6 jariges)

Katkesasie Gr 1-11 – 10:00-11:15

Sondag aande – Jeugdiens om 18:30

013 665 3366

Compare

All for Joomla All for Webmasters