Nederduitse Gereformeerde Kerk Delmas

NG Kerk Delmas Eensgesind in Jesus vir Jesus

Baie welkom by Delmas Moedergemeente! Kom vul asb. na die erediens ‘n besonderhede-vorm in by die Kerkkantoor.

Kennisgewings

Meer inligting

 

Bank Besonderhede: Absa Delmas Rekeningnommer: 850 590 044

Skakels

7052010-03-04Vreugdefees 2010 ...