www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

Rakkers Kleuterskool
Sesde Straat 46, Delmas, 2210
013 665 1957 / 083 380 0710
013 665 8934/5
013 665 8936
Delmas Hoërskool
Privaatsak X1010, Delmas, 2210
013 665 2351
Delmas Laerskool
Privaatsak X012, Delmas, 2210
013 665 2076
Die Beertjies
Posbus 353, Sundra, 2210
013 667 9676
Eldamah Academy
https://www.eldamah.org
013 665 4658
Eloff Laerskool
013 667 9145
Heidi Kleuterskool
Posbus 493, Delmas, 2210
013 665 3011
Weg no 5, Plot 58 Eloff, 2210
083 770 9927 / 013 668 0923
Wysneusies Kleuterskool
076 969 8775

Compare